Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:37

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Jak nie dać się wykończyć lekarzowi

( Coleman, Vernon )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
20 Najwięksi uczeni – których dorobek dla medycyny i zdrowia człowieka doczekał się ostatecznie najwyższego uznania – również spotykali się początkowo z niechęcią lub obojętnością środowiska lekarskiego. Grupa ta bowiem od zawsze manipuluje rzeczywistością, mając na względzie swoje własne cele o charakterze politycznym, religijnym lub ekonomicznym. Logiczne spostrzeżenia, które okazywały się dla niej niewygodne, były od niepamiętnych czasów spychane na margines. Tak działo się w przeszłości, tak będzie działo się w przyszłości i tak dzieje się teraz. lekarze

grupa społeczna

Syndrom Pioniera22 Otwarte zanegowanie przez Wesaliusza znacznej części koncepcji anatomicznych Galena naraziło go na zaciekłą krytykę. Ówczesne środowisko medyczne było święcie przekonane o prawdziwości ustaleń Galena. Rzetelny materiał badawczy, na który powoływał się Wesaliusz, został odrzucony jako nieistotny.

Tak jak wielu pionierów nauki przed nim i po nim, Wesaliusz nie wytrzymał nagonki, której stał się celem. Spalił swoje rękopisy, porzucił badania anatomiczne i podjął się pracy medyka na dworze Karola V w Madrycie.

Wesaliusz nie był jedynym anatomem, które obserwacje spotkały się z krytyką. William Harvey, siedemnastowieczny lekarz brytyjski, spędził osiem lat na badaniu krążenia krwi. Jego ustalenia w tym zakresie miały okazać się trafne, lecz za życia spotkał się jedynie z szyderstwami i zniewagami. Stracił wielu przyjaciół i pacjentów.

obrona instytucji

Syndrom Pioniera38 Większość lekarzy nie wsłuchuje się w to, co ich pacjenci mają do powiedzenia. Zapoznają się z objawami, sięgają po bloczek recept i wypisują lek. Ten mechanizm nabrał cech odruchu. Wystarczy zabrać lekarzowi recepty, a całkowicie straci on orientację. Większość lekarzy nie zadaje pacjentom prawidłowych pytań. Można by pomyśleć, że ich jedynym zadaniem jest pośrednictwo w sprzedaży leków; zaprzedają swoją karierę i narażają życie swoich pacjentów w imię zysków branży farmaceutycznej. lekarze39 Drugą odmianą badań medycznych są analizy przeprowadzane przez lekarzy lub naukowców, którzy podejmują się ich z myślą o swojej karierze. Aby przejść na wyższy stopień kariery w środowisku medycznym, lekarz lub naukowiec musi mieć bowiem odpowiednio duży dorobek w zakresie publikacji.

Okazuje się, iż podstawową racją bytu wielu publikacji medycznych jest wykorzystanie ich w charakterze miernika kompetencji gdy chodzi o awans i przydział stanowisk. Czy takie kryterium oceny jest rzeczywiście zgodne z interesami pacjentów? Jaką faktyczną różnicę stanowi dla chorego większa liczba opracowań opublikowanych przez danego lekarza?

Według relacji jednego z lekarzy pierwszego kontaktu, kolega oznajmił mu, co następuje: „Zacznij mierzyć dowolny parametr i rejestruj wyniki w stosownym zestawieniu. To będzie materiał, który wykorzystasz w publikowanych przez siebie opracowaniach. Niedługo zaczniesz ubiegać się o awans, a do tego trzeba mieć na koncie przynajmniej 10 publikacji”. Ten sam lekarz zaoferował szczególną rodzaj pomocy: „Słuchaj, ułatwię ci sprawę. Podam twoje nazwisko w wykazach autorów wszystkich badań, które będą prowadzone w tym laboratorium. W zamian ty umieścisz mnie wśród współautorów twoich publikacji”.

naukowcy

lekarze39 Większość badań medycznych jest organizowana, opłacana i zamawiana przez branżę farmaceutyczną. Ten stan rzeczy sprawia, iż wspomniane analizy mają przede wszystkim na celu wykazanie wartości rynkowej nowych produktów. Firmy zamawiające badania, o których mowa, nie przejmują się zbytnio ich wartością naukową; mają bowiem na względzie uzyskanie wyników, które wspomogą sprzedaż oferowanych przez nie wyrobów. Badania sponsorowane przez koncerny farmaceutyczne mają zatem na celu uzyskanie odpowiednio korzystnych ocen; dotarcie do rzetelnych ustaleń ma w tym świetle znaczenie drugorzędne. lekarze

naukowcy