Wygenerowano:
10.03.2021
17:33:46

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Ubezpieczenia zdrowotne, a koszyki świadczeń

( Praca Zbiorowa )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
511 W ostatniej dekadzie największe sukcesy odnotowały te placówki, które były poddane silnej presji likwidacyjnej. Najmniej pozytywnych zmian odnotowano w ośrodkach, które posiadając monopol w zakresie świadczonych usług, wolały kwestionować potrzebę restrukturyzacji, niż wejść sprawnie w nurt zachodzących zmian. monopol

konkurencja

przymus

wolny rynek