Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:47

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Sojusz Piłsudski-Hitler

( Choiński, Janusz )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
12 Jedna „nieprawomyślna” praca naukowca lub wypowiedź i trzeba opuścić intratną, opłacaną przez rząd posadę. państwo

naukowcy55 Odrodzone - na razie) tylko na papierze - państwo polskie było w niewyobrażalnie trudnej sytuacji: bez granic, bez administracji, zalane w dalszym ciągu obcymi wojskami, a przy tym dosłownie rozdzierane przez sprzeczności. Ujawniły się niezliczone ilości grup społecznych różniących się językiem, kulturą, religią, statusem społecznym i wszystkim, co tylko może ludzi ze sobą konfliktować. Co najważniejsze, to gwałtownie rozbudziły się wszelakie „lokalne patriotyzmy”. Przedstawicielom każdej takiej grupy, na swój sposób wyobrażającym sobie tę wyśnioną, wymarzoną ojczyznę, dla której ich przodkowie i oni sami składali życie w ofierze, wydawało się, że akurat ich racje są najsłuszniejsze i te należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę. bezwładza56 Wojny domowe w krajach odzyskujących niepodległość były regułą w całym dwudziestym wieku, a potomkowie Rzeczypospolitej Szlacheckiej (złośliwi pisali warcholskiej) dysponowali wszystkimi „atutami”, by zamiast walczyć o zabezpieczenie z takim trudem odzyskanej wolności oraz o ustalenie jak najlepszych granic, wziąć się sami ze sobą za łby. bezwładza59 Od dnia wybuchu rewolucji obszary pomiędzy Bugiem a Wołgą i w ogóle cała dawna Rosja były jednym wielkim kotłem, w którym gotowały się i mordowały wzajemnie zamieszkujące je narody, grupy społeczne, organizacje wojskowo-polityczne, interwencyjne armie oraz pospolite bandy. Czynnikiem w pewnym sensie tonującym były masy wojsk niemieckich zalegające okupowane tereny dawnej I Rzeczypospolitej i czekające na sygnał powrotu do domu. Ich wycofanie się oznaczało natychmiastowe rozognienie konfliktów zbrojnych pomiędzy wszystkimi pozostałymi na tych ziemiach ugrupowaniami: białymi, czerwonymi, interwentami, Polakami, Ukraińcami, Litwinami i innymi. bezwładza60 W tym samym czasie uzależnieni od Moskwy ukraińscy bolszewicy obiecywali ludowi, po zwycięstwie nad białymi Polakami, ziemię i majątki klas posiadających, co było dla części zamieszkałej te obszary biedoty, nie tylko Ukraińców, atrakcyjne. Wprawdzie wokół były wielkie połacie niezagospodarowanych terenów, ale zawsze lepiej objąć te już doprowadzone do kultury, niż zabawiać się w amerykańskich pionierów. Aby już do tego tematu nie powracać, przypomnijmy los warcholstwa łaszczącego się na cudzą własność i w szerszym kontekście - całej Ukrainy. Po pierwsze, władza ludowa zniosła po roku 1925 własność prywatną - „kułaków” albo zamordowano, albo pognano do obozów, po drugie, już w 1928 roku zlikwidowano KC KPU w związku z próbą obrony języka ukraińskiego i po trzecie, w połowie lat 30., poczynając od 1932 roku, Józef Stalin wraz z towarzyszami przeprowadził mord na tym narodzie, podobny do tego zwanego „Holocaustem”. Dokonał tego „dzieła” używając metod znacznie skuteczniejszych niż obozy zagłady, dokąd trzeba było przecież skazanych na śmierć dowieźć, użyć cyklonu B i pieców krematoryjnych. Znaleziono prostszy sposób - zabrano całą żywność i otoczono kordonem wojska krnąbrną stawiającą opór kolektywizacji „republikę”. Ile milionów ludzi zmarło z głodu, w tym ogromnie dużo dzieci, nie wiadomo dokładnie do dziś, ale nie mniej niż sześć. Doszło wówczas do cofnięcia się człowieka w czasy przedludzkie, wielu przeżyło tylko z tego powodu, że ich chęć życia przemogła naturalny odruch wymiotny występujący podczas spożywania ludzkiego mięsa. komunizm62 Nie chcę być ani imperialistą, ani federalistą, dopóki nie mam możliwości mówienia w tych sprawach z jaką taką powagą – no i rewolwerem w kieszeni. władza73 Ten przełom, kompletna zmiana sytuacji o 180 stopni została przyjęta z niedowierzaniem i niezbyt chętnie przez opozycję wobec Naczelnego Wodza, aż takie zwycięstwo militarne było im nie w smak. Właśnie z tego powodu szeroko rozpropagowali teorię „cudu” nad Wisłą. To nadzwyczaj destrukcyjne i w zamierzonym sensie celnie uderzenie pióra przyniosło katastrofalne skutki. media82 Dla umysłów przez pokolenia zniewolonych, nie tak zdeterminowanych jak naczelnik Państwa, było zbyt trudne do przyjęcia. ! - dobry cytat90 W dyplomacji okresu międzywojennego, bardzo generalizując i nie wchodząc w szczegóły, można zauważyć trzy rodzaje technik pracy. Pierwsza, polegająca na nie zawieraniu umowy, jeśli nie ma się zamiaru jej dotrzymać, czego orędownikiem był Piłsudski, szlachcic kresowy zobowiązany „dobrym urodzeniem” do przestrzegania choćby minimum zasad. Druga, to zawieranie „układów” od początku w złej wierze, w celu podstępnego wprowadzenia w błąd przeciwnika - domena bolszewików. I trzecia, zawieranie umowy w dobrej wierze ze stroną nie mającą najmniejszego zamiaru jej dotrzymać, od czego specjalistami byli polscy mężowie stanu (poza tym jednym wyżej wymienionym). traktaty92 Szczegółowy przebieg pertraktacji pomiędzy delegacją polską a bolszewicką nie jest znany. Z oczywistego powodu, zwyczajnego wstydu, polscy główni animatorzy tej katastrofy nigdy nie przedstawili opinii publicznej całości zagadnień związanych z misją, jaką im powierzono, gmatwali sporządzane relacje. Strona bolszewicka z kolei nie była zainteresowana rozpamiętywaniem upokorzenia, jakiego doznała od zachodniego, małego sąsiada. prawda

historycyPrawda historyczna, która nie wychodzi na jaw
94 rozpadającej się, zagrożonej hiperinflacją gospodarki inflacja94 Rząd polski długo nie potrafił przyznać się do błędu i czuł się zmuszony w związku z zaistniałą sytuacją do ciągłych ustępstw politycznych wobec Moskwy, grożącej - bo nie wywiążemy się z umowy! - co skutkowało z kolei wściekłymi kontratakami przeciwników Traktatu Ryskiego. Bolszewicy prowadzili w tym zakresie bardzo sprytną grę, nie negując, że pieniądze się należą, wkrótce wszystko uregulujemy, tylko przedtem musicie… itd. itp. Cud się nie zdarzył, komuniści dostali wszystko to, czego chcieli, łącznie z oficjalnym uznaniem swojego państwa przez ministra Dmowskiego, a Polska ani jednego złotego rubla z zobowiązania zawartego w artykule XIII Traktatu nie ujrzała. traktaty99 Uchwalenie Konstytucji w dniu 17 marca 1921 roku wcale nie stało się impulsem do zaniechania waśni i rozpoczęcia twórczej, pokojowej pracy dla dobra z takim trudem wywalczonej niepodległej ojczyzny. Kiedy ustało bezpośrednie zagrożenie ze strony bolszewików powróciły niekończące się kłótnie, upadki i powoływania kolejnych gabinetów, korupcja,złodziejstwo, ujawniły nieokiełznane emocje grożące nawet rozpadem nieustabilizowanego państwa. cykl Tytlera

przymus współpracy115 Na użytek antypolskiej propagandy pracowało wiele instytucji o charakterze naukowym, dotowanych w rozmaity, zakamuflowany sposób przez władzę nauka133 Józef Światło (wicedyrektor X departamentu MBP, uciekł z Polski do Izraela) scharakteryzował tę strukturę władzy w sposób następujący: „Komunistyczna dyktatura boi się ludzi ideowych, ponieważ prędzej czy później muszą oni przejrzeć na oczy i zerwać z tym systemem. Komuniści dobierają wobec tego świadomie ludzi o nieczystych sumieniach, których trzymają w ręku strachem przed ujawnieniem ich przeszłości. W tym celu aparat bezpieki gromadzi nieustannie materiał obciążający czołowych funkcjonariuszy”. mechanizm terroru136 Przyjął odpowiadającą internacjonalistycznej doktrynie zasadę: rzeczywistej władzy w krajach podbitych czy uzależnionych, a nie tej pozornej, związanej z jakimś tytułem, nie mogą sprawować ich członkowie, bo porozumieją się ze swoim narodem i wyłamią z ogólnej, podległej Moskwie struktury (jak to zrobił Tito w Jugosławii, próbował Gomułka w Polsce i Imre Nagy na Węgrzech). Powinni ją dzierżyć emisariusze nie odróżniający się zbytnio wyglądem zewnętrznym od zwykłych obywateli, znający dobrze dany region, posługujący się miejscowym językiem, noszący odpowiednio zmienione, rodzime nazwiska, ale - narodowo obcy. Idealnie do takiej strategii nadawali się - oczywiście nie wszyscy, ale niemało - Żydzi. W ten sposób dał pragnącym wybić się potomkom Judy i nielicznym Izraela - pod warunkiem zachowania priorytetów stalinizmu - to, co Ezdrasz i Nehemiasz sformułowali już 25 wieków wcześniej: uprzywilejowane wyodrębnienie spośród innych narodów świata, przewodnictwo nad nie-Żydami. Żydzi161 Pomijając niejasne wypowiedzi w publikacjach pisanych na określone zamówienie oraz w audycjach radiowych czy programach telewizyjnych, ale udział w mediach tego wymaga, inaczej nie zaproszą. media176 podpisanie paktu niewiele znaczy, liczy się rzeczywistość. umowy182 Jak się niezadługo okazało, pokłony Litwinowa przed ministrem miały kolosalny wpływ na losy Europy. czynnik wpływu186 Zaiste zdumiewające jest, jak głęboko zapadły w serca ludzi przekonania nie polegające na prawdzie, ale takie, jakie narzucili nam tendencyjni dyplomaci i badacze. historycy

myślenie