Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:50

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

W niewoli mediów

( Czarniecki, Mariusz )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
29 Ciekawe, jaka miałaby być szkoła, czego będzie uczyła, skoro uczyć i wychowywać to ingerować w „prawa człowieka”? edukacja30 Typowo polskie, owo papuzie zapatrzenie się na obcych i naśladowanie ich (co szkodzi m.in. naszej sztuce). Syndrom pana Johna39 W i e l o m y ś l n o ś ć wynikająca z różnych charakterów, temperamentów, upodobań lecz j e d n o m y ś l n o ś ć co do pryncypiów, na których wspiera się byt państwa, narodu, społeczeństwa. zasada66 Dziennikarz – ten, kto bezpośrednio zwraca się do nas, czytających, oglądających, słuchających. Osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów dziennikarskich, jak określa to Ustawa Prasowa. Kto opisuje dziejącą się właśnie teraźniejszość, ale też sięga do przeszłości, do historii. Kto fakty ocenia, interpretuje, a skoro ocenia to czytających, słuchających, oglądających – formuje. Ma w ręku cudowną broń zdolną do przekazywania na odległość blasku prawdy i dobrej nowiny. Lecz zarazem groźną, gdyż potrafi więź komunikacji międzyludzkiej zanieczyścić, zdeformować, zniszczyć. dziennikarze105 Nie zatraćcie właściwego sensu słów i pojęć!!! definiowanie159 Czy dziennikarz to jedynie sprawozdawca, opisywacz epoki, w której żyje?
Czy szaman w świecie elektroniki, lasera, usług multimedialnych?
Czy „sługa nowej świadomości”.
Czy informator-manipulator do wynajęcia – czy zatem ma również służyć diabłu, gdy ten płaci?
dziennikarze160
Niewiele jest zawodów, w których możliwości wpływania na innych byłyby tak duże. Podobnymi mogą się posłużyć jedynie pedagodzy, kapłani, politycy. Dziś jesteśmy świadkami nieograniczonego wprost zwielokrotnienia tych możliwości.
dziennikarze

! - dobry cytat162 Niektórzy dziennikarze powołują się często na rzekomy „interes obywateli”… Nawet absolutnie bezwolny i bezkrytyczny klient mediów, powinien dostrzec, że chodzi im NIE O JEGO DOBRO. taktyka von Socialla

dziennikarze166 Środowiska zżera nieroztropne krytykanctwo. Krytykuje się wszystko i wszystkich. Także a może przede wszystkim swoich. Na nikim i niczym nie zostawia się suchej nitki… GWG - Gra w grupie (PNWS)

natłok komunikatów167 Dysponując potężnym instrumentem hipnozy społecznej, zamulają uczucia i umysły odbiorców. dziennikarze