Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:34

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej.

( Matyja, Mirosław )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
13 Demokracją bezpośrednią nazywamy taki typ ustroju, w którym zasadnicze decyzje podejmowane są bez pośrednictwa instytucji pochodzących z wyboru. W praktyce oznacza to absolutną realizację podstawowego elementu pojęcia demokracji - władzy ludu. Każdy obywatel bezpośrednio podejmuje decyzje dotyczące całego państwa, zgodnie z własnymi przekonaniami i wiedzą. demokracja