Wygenerowano:
22.09.2021
17:45:18

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Sapiens. Od zwierząt do bogów

( Harari, Yuval Noah )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
203 Od czasów rewolucji francuskiej ludzie na całym świecie stopniowo zaczęli uznawać równość i wolność jednostki za wartości fundamentalne. Lecz obie wartości wzajemnie sobie przeczą. Równość można zapewnić tylko przez ograniczenie swobód warstwom uprzywilejowanym. Dążenie do zapewnienia każdej jednostce prawa do postepowania wedle własnej nieskrępowanej woli nieuchronnie uderza w równość. Całą polityczną historie świata po 1789 roku można postrzegać jako kolejne próby pogodzenia tej sprzeczności.

Każdy, kto czytał powieści Dickensa, wie, że liberalne rządy dziewiętnastowiecznej Europy dawały pierwszeństwo wolności jednostki, nawet jeśli oznaczało to wtrącanie do więzień niewypłacalnych rodzin i skazywanie sierot na żywot kieszonkowców. każdy kto czytał Sołżenicyna, wie, jak egalitarny ideał komunizmu powoływał do życia brutalne tyranie, które próbowały kontrolować każdy aspekt ludzkiego życia.

Wokół tej sprzeczności obraca się też życie polityczne współczesnych Stanów Zjednoczonych. Demokraci pragną bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, nawet jeśli oznacza to podniesienie podatków celem finansowania programów pomocy osobom biednym, starszym i schorowanym. Lecz kłóci się to z prawem jednostek do swobodnego wydawania własnych pieniędzy.

Dylemat społeczny Równość/Wolność