Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:48

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Święty z Asyżu. Wielki naśladowca Chrystusa

( Balon, Marek )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
8 Samo miasto przeżywało wtedy okres wielkiego rozwoju dzięki przejściu z gospodarki wymiennej na pieniężną. Istniejące wówczas dwie warstwy społeczne: szlachta (maiores) i plebs (minores) prowadziły ze sobą walkę. Do tej drugiej grupy należało zarówno zamożniejsze kupiectwo, jak i drobni rzemieślinicy. Plebejusze dążyli do coraz większej samodzielności oraz do zbudowania podstaw nowego porządku w stosunkach własnościowych opartych już nie na prawie lennym, ale na produkcji i handlu. Atlasi/Grabieżcy