Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:45

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Pranie mózgu. Fałszywa historia Wielkiej Wojny.

( Sołonin, Mark )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
49 Tu mamy do czynienia z bardzo znamiennym przykładem, gdy ci, którzy raz skłamali, muszą coraz głębiej brnąć w kłamstwa. Matrix

taktykaTaktyka w zaparte
63 Ciekawą wiadomość przekazał 22 czerwca 2006 r. w wywiadzie dla agencji RIA-Nowosti generał major M. Gariejew: „Niemcy, ryzykując życie, przepłynęli rzekę Dniestr [podkreślenie moje - M.S.] i poinformowali nasze dowództwo, że wojska niemieckie ruszają do natarcia”. Czego możemy wymagać od wywiadu, skoro prezydent Akademii Nauk Wojskowych, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, członek korespondent Akademii Nauk Federacji Rosyjskiej, doktor nauk wojskowych, doktor historii, profesor, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej do spraw naukowych, nie wie, że w czerwcu 1941 roku granica ZSRR nigdzie nie stykała się z rzeką Dniestr? naukowcy

Matrix67 niechęć do zadawania właściwych pytań często świadczy o niechęci (albo obawie) do usłyszenia prawdziwej odpowiedzi. naukowcy

Matrix126 Sztuka, czyli doświadczenie, wiedza, szybkość i elastyczność w podejmowaniu decyzji, jest potrzebna, żeby koncentrując wysiłki na jednym odcinku frontu, nie narazić się na miażdżące kontruderzenie na drugim. Gdyby było inaczej, wszystkie nacierające armie wyłącznie nacierałyby. Za cenę niewielkiego przelewu krwi i na cudzym terytorium. żywe walczy

taktyka127 podstawowej zasadzie propagandy komunistycznej: „głupi – nie zauważy, mądry – będzie milczał, a odważnego – wsadzimy do więzienia”. propaganda

tyrania

Matrix133 W dawnych czasach ten chwyt (zastąpienie dyskusji nad konkretnymi faktami dyskusją na temat zawsze niejasnych i spornych „możliwości”) nie był szczególnie wykorzystywany – fałszerze mieli pod dostatkiem innych, bardziej topornych i skutecznych metod. Obecnie ta szulerska sztuczka należy do najbardziej rozpowszechnionych. media

Matrix145 Właśnie taki, rzeczywiście skomplikowany, ale skuteczny chwyt nazywam „granatem dźwiękowym”. Przygnieść „erudycją”, oszołomić potokiem nieznanych terminów technicznych, zagrać na emocjach… I klient jest wasz. media

Matrix147 Gaz łzawiący (zwany inaczej „płaczem Jarosławny”) był i pozostanie najważniejszym podstawowym narzędziem do fałszowania historii wybuchu wojny. Na czym polega jego siła? Na prawdzie. Istota tego chwytu polega na tym, żeby mówić prawdę i tylko prawdę na temat słabych stron (braki, niedociągnięcia, trudności, problemy), z którymi zetknęła się latem 1941 roku Armia Czerwona. Wyłącznie Armia Czerwona. O tym, że podobne (jeśli nie większe i gorsze) problemy miał nieprzyjaciel, można nie mówić. To wystarczy. Działa niezawodnie. media

Matrix

historycy

naukowcy

komunikacja158 Nie jestem pewien, czy współczesny czytelnik potrafi bez pomocy tłumacza zrozumieć, co właściwie powiedział towarzysz Żuków. Słowa „resortowość”, „interesy resortu” były rozpowszechnionymi eufemizmami (słowami zastępującymi inne słowa) radzieckiej „nowomowy”. Wyrażenie „resortowe podejście” zastępowało inne, znacznie mniej przyjazne dla ucha sformułowanie: „chronić własną dupę”. Zakładając w planie mobilizacyjnym nadmierne, bezpodstawne i z góry niewykonalne wymagania co do materiałowo-technicznego zaopatrzenia armii, kierownictwo resortu od razu przygotowało sobie „uzasadniony powód” na wypadek przyszłej klęski. taktyka164 Jakoś nikt nie wspomniał o tym, że Napoleon, Suworow i Kutuzow dowodzili wielkimi armiami nie tylko bez łączności radiowej, ale nawet bez zwykłego telefonu przewodowego. Jakoś wszyscy zapomnieli, że doskonałym środkiem łączności może być ognisko, rakieta sygnalizacyjna, motocykl, samochód, lekki samolot… komunikacja241 Nasz niedoskonały świat jest tak skonstruowany, że o śmierci „spalonych słońcem” generałów kręcą filmy i piszą piosenki, a wymordowanie dziesiątków tysięcy zwykłych obywateli z tragedii zmienia się w nudną statystykę. Kto dzisiaj wspomni o dziesiątkach tysięcy Polaków rozstrzelanych w 1937 roku według książki telefonicznej? Kogo interesują losy polskich chłopów wyrzucanych razem z dziećmi na mróz w lutym 1940 roku? Cierpienia tych ludzi, nieszczęście ich bliskich, zniknęły bez śladu w bezkresnej ludzkiej tragedii II wojny światowej. Fizyka Życia297 Niezależnie od narodowości człowiekowi łatwiej jest staczać się w dół niż wspinać się pod górę; łatwiej jest czołgać się niż latać. Łatwiej doszukiwać się spisków przeklętych masonów niż nauczyć się wyrzucać śmieci do kosza. Łatwiej uwierzyć w usprawiedliwiające, mimo że ewidentne, kłamstwo niż wziąć odpowiedzialność za wszystko – dobre i haniebne – w historii swojego kraju. Ahamkara