Wygenerowano:
22.09.2021
17:45:17

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Powrót człowieka pierwotnego

( Rand, Ayn )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
133 W metafizyce Nietzschego Apollo jest symbolem piękna, porządku, mądrości i sprawności, czyli symbolem rozumu. Dionizos jest symbolem nietrzeźwości, lub raczej Nietsche utożsamia nietrzeźwość z tym, co Dionizos reprezentuje: z dzikimi, pierwotnymi uczuciami, orgiastyczną radością, z tym co stanowi ciemny, dziki, niepojmowalny element w człowieku; a zatem Dionizos jest symbolem emocji. Rozum / Emocje136 Najgłębsza przepaść dzieli w tym kraju nie biednych i bogatych, ale naród i intelektualistów. W swoim poglądzie na życie naród amerykański jest w przeważającym stopniu apolliński, natomiast tworzący „główny nurt” intelektualiści dionizyjscy.

Znaczy to, że naród jest zorientowany na rzeczywistość, zdrowy rozsądek i technologię (co intelektualiści określają jako podejście materialistyczne i właściwe klasie średniej); intelektualiści natomiast są zorientowani na emocje i panicznie poszukują drogi ucieczki przed rzeczywistością, z którą sobie nie radzą, i przed cywilizacją technologiczną, która ignoruje ich uczucia.

Rozum / Emocje

intelektualiści

dziennikarze

Aktorzy138 Tego samego dnia David Brinkley […] zauważył, że skoro człowiek może obecnie dzięki telewizji sam wszystko widzieć i słyszeć bezpośrednio, […], to komentatorzy nie będą już potrzebni. Jeśli tak to należałoby założyć, że postrzegane wydarzenia automatycznie dostarczą człowiekowi wniosków pojęciowych. Tymczasem naprawdę, im więcej ludzie postrzegają, tym bardziej potrzebują pomocy komentatorów, i to takich, którzy potrafią dostarczyć im analizy pojęciowej. komunikacja

Ahamkara

dziennikarze154 Dla dzisiejszej kultury typowe jest to, że ci przedstawiciele kipiącej wściekłością wrogości są uznawani za propagatorów miłości. lewactwo

taktyka von Cezarra155 Ich histeryczne inkantacje czczące „teraz” były szczere: dana chwila jest wszystkim, co istnieje dla takiej działającej wyłącznie na poziomie postrzeżeń, przykutej do konkretów, niemal zwierzęcej mentalności; uchwycenie „jutra” wymaga olbrzymiej ilości abstrakcji, intelektualnego wyczynu dostępnego jedynie dla pojęciowego (tj. racjonalnego) poziomu świadomości. myślenie redukcjonistyczne

myślenie teoriogrowe

lewactwo163 Dyktatura musi ogłosić jakiegoś rodzaju odległe cele oraz moralne ideały, by móc uzasadnić swe rządy i poświęcenia, których się domaga; stopień, w jakim udaje się jej przekonać swe ofiary, równy jest stopniowi niebezpieczeństwa, jakie sama na siebie sprowadza; prędzej czy później sprzeczności zostaną rzucone jej w twarz przez najlepszych z poddanych: najzdolniejszych, najbardziej inteligentnych, najuczciwszych. Tak oto dyktatura jest zmuszona nie ustawać w niszczeniu swych najlepszych „ludzkich zasobów”. Czy to potrwa pięćdziesiąt czy pięćset lat, w końcu pozostaną jej do rządzenia i eksploatacji ambitne zbiry i pogrążone w letargu trutnie; reszta umiera młodo, duchowo i fizycznie. dyktatura

Fizyka Człowieka182 Jest i było mnóstwo dowodów na to, że przekleństwem przeważającej większości ludzi jest bierność, bezwład i strach, a nie ambicja i odwaga. Ahamkara

rachunek populacyjny