Wygenerowano:
30.05.2022
18:03:13

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Kiedy pieniadz umiera. Prawdziwy koszmar hiperinflacji.

( Fergusson, Adam )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
25 Naród, który przed wszystkimi innymi nauczył się czynić cnotę z wojny i stawiać żołnierskie rzemiosło wyżej niż inne profesje, gdy nadszedł koniec, musiał szukać kozłów ofiarnych. żołnierze30

Emitując miliardy w postaci opłat nadzwyczajnych, obligacji wojennych, weksli skarbowych, i tak dalej, bez ściągania z obiegu odpowiednich kwot w formie podatków, państwo nieustannie tworzyło nowy dochód papierowy, podczas gdy realne bogactwo narodowe stopniowo wyczerpywała wojna.

inflacja

!! - super cytatpaństwo nieustannie tworzyło nowy dochód papierowy, podczas gdy realne bogactwo narodowe stopniowo się wyczerpywało
41 Tuż obok tej bezprecedensowej nędzy przeważającej części ludności widać przejawy luksusu wśród tych, którzy czerpią korzyści z inflacji. inflacja46 Jednak to pięć lat inflacji przed 1921 rokiem było głównym czynnikiem, który tak bardzo użyźnił tę glebę dla agitatorów; i to stale pogarszająca się sytuacja finansowa wielu klas społecznych decydowała o rozwoju społecznym i politycznym w następnym okresie. inflacjaDo czego prowadzi inflacja
64 proletariat to niezwykle niebezpieczne narzędzie, dla którego bardziej liczą się względy materialne niż polityczne Ahamkara65 20 września 1921 roku Joseph Addison, radca ambasady brytyjskiej w Berlinie, raportował do brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych: Codzienne drukowanie pieniędzy, potrzebne rządowi, aby wy? pełnić swoje zobowiązania w kraju i za granicą (opłacić usługi i towary, które „jest zobowiązany zapewnić”), nieuchronnie obniża siłę nabywczą marki i prowadzi do nowych żądań, wywołujących kolejny spadek, i tak dalej, ad infinitum. inflacja73 zrównoważenie budżetu, które pozwoliłoby powstrzymać drukowanie pieniędzy; zakończenie subsydiowania przemysłu inflacja76 Istnieją wystarczające przesłanki, by odrzucić tezę, że rząd niemiecki umyślnie prowadził lub prowadzi politykę inflacyjną tak katastrofalną dla każdego rządu, który by ją przyjął. To raczej słabość i brak doświadczenia są przyczyną braku większych sukcesów. Rządzący

inflacja78 Austriacy wykazali niebywałą zdolność do znoszenia długotrwałego cierpienia. Podczas gdy niemal każdy inny naród w Europie już dawno wiele razy by eksplodował, Austriacy jak dotąd przyjmowali czteroletnią serię kryzysów finansowych stosunkowo pokornie. Klasa średnia ucierpiała zdecydowanie najmocniej, a jednak nie podjęła żadnego realnego publicznego działania, by poprawić swoją sytuację. inflacja

inteligencja - grupa społeczna79

Demonstranci żądali, aby państwo przejęło wszystkie obce waluty - większość sklepów dla ochrony własnego interesu żądała zapłaty za towary właśnie w obcych walutach - oraz objęło kontrolą rynek papierów wartościowych. Chcieli również, by przejęło całe złoto, także to, które należało do kościołów i klasztorów. Domagali się progresywnego podatku od nieruchomości, natychmiastowego wprowadzenia systemu ubezpieczeń dzieci oraz systematycznej redukcji subwencjonowania żywności. Kanclerz ustąpił we wszystkich tych sprawach z wyjątkiem dotowania żywności, którego zaniechanie podniosłoby jeszcze bardziej koszty utrzymania.

inflacja

! - dobry cytat