Wygenerowano:
30.05.2022
18:03:25

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Wolność pod ostrzałem

( Paul, Ron )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
21 Gmatwanina ta nie jest zresztą dziełem przypadku: dopóki przepisy podatkowe są niezrozumiałe i niejasne, dopóty urzędy skarbowe mogą uwięzić każdego, kogo tylko zapragną. Stąd też, jeśli tylko oficjele głoszą, że jakiś projekt oznacza "uproszczenie" czegokolwiek, możemy być pewni, że chodzi o coś zupełnie przeciwnego. urzędnictwo

władza34 Dzieje się tak pomimo tego, że ten sam IRS nie jest w stanie chociażby ustalić jednolitej wykładni gigantycznego kodeksu skarbowego, a często powołuje się wręcz na przepisy, które nigdzie nie zostały sformułowane! Co innego oczywiście, gdy to podatnik pomyli się przy wypełnianiu jakichś druków: tu nie ma mowy o żadnym usprawiedliwieniu. urzędnictwo

władza37 orzeczenie Sądu Najwyższego Stanu Teksas, w którym stwierdzono, że własciciel baru odpowiada za spowodowanie wypadku przez klienta, nawet jesli miał on miejsce już po opuszczeniu przez niego lokalu. prawnicy