Wygenerowano:
10.03.2021
17:33:41

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

PSYCHOLOGIA. Mózg, człowiek, świat.

( Kosslyn,Stephen M.; Rosenberg, Robin S. )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
398 Ludzie o II [Ilorazie inteligencji] wyższym od przeciętnego wykonują zazwyczaj prestiżowe zawody i zarabiają więcej pieniędzy niż inni, a ponadto częściej żyją w trwałych związkach małżeńskich i rzadziej popadają w konflikt z prawem. inteligencja - cecha ludzka