Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:32

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Cel: Szwajcaria

( Halbrook, Stephen P. )

Spis cytatów dla wybranej książki

BArdzo wiele bardzo ciekawych i mało znanych informacji. Obowiązkowo
Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
7 Był to jedyny kraj europejski, który ogłosił, że w razie inwazji każdą zapowiedź kapitulacji należy traktować jako nieprzyjacielską propagandę i że każdy żołnierz musi walczyć do ostatniego naboju – potem na bagnety. ! - dobry cytat

wss/pss14 1400 szwajcarskich chłopów wciągnęło w zasadzkę 20 000 austriackich rycerzy i piechurów w wąskim wąwozie, zasypując ich głazami i wpędzając do jeziora, w którym wielu potonęło. Habsburgowie stracili 2000 żołnierzy, a Szwajcarzy tylko 12.

W bitwie pod Sempach w roku 1386 książę austriacki Leopold III wysłał 4000 pancernych rycerzy przeciw liczącym 1300 ludzi szwajcarskim wieśniakom, uzbrojonym jedynie w halabardy i kawałki drewna przywiązane do ramion dla ochrony przed ciosami. Podanie ludowe mówi, że podczas bitwy szwajcarski wojownik Arnold Winkelried przyjął na swą pierś wielką liczbę nieprzyjacielskich lanc, wymierzonych w jego drużynę, aby jego towarzysze mogli przebić się przez linie austriackie. W wyniku tej bitwy Austriacy stracili połowę żołnierzy i samego księcia a Szwajcarzy tylko 200 ludzi. W Szwajcarii trwa pamięć o Winkelriedzie jaki o jednym z największych bohaterów Konfederacji w jej historii.

W roku 1388 Austriacy najechali ponownie armią liczącą 15 000 żołnierzy, lecz zostali całkowicie pobici w bitwie pod Nafels przez około 650 Szwajcarów, którzy zrzucali na najeźdźców głazy ze szczytu góry, a następnie „runęli na nich z taką furią, że zmusili ich do odwrotu z ogromnymi stratami”. Austriacy stracili wówczas 1700 ludzi, Szwajcarzy tylko 55 – stosunek strat wynosił więc prawie 30 do 1.

walka taktyk

ja / grupa31 Wobec tego z wojskowego punktu widzenia charakter niemieckich Szwajcarów jest czynnikiem decydującym […] Ale jego decydującym rysem jest jednak wyrachowany materializm, nieograniczone poleganie na sobie samym i skłonność do krytycyzmu, by nie powiedzieć szukania dziury w całym. ! - dobry cytat43 W dniach 1 – 2 czerwca Szwajcarzy zagłosowali przeciw inicjatywie przyjęcia programu reform typu Rooseveltowskiego, podobnego do tego, który wprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Zakładał on zwalczanie kryzysu przez nadanie rządowi uprawnień do zaciągania pożyczek i ponoszenia wydatków oraz centralizację. Choć w latach trzydziestych Szwajcaria wraz z resztą Europy i Ameryką przeżywała wielkie trudności ekonomiczne, naród ogromną większością zagłosował przeciw takim środkom, zgodziwszy się z Radą Federalną, że może to prowadzić do państwa socjalistycznego. Propozycji przeciwstawiono się też jako czemuś, co zmieniłoby istniejącą w Szwajcarii demokrację od samych podstaw w dyktaturę parlamentarną. inflacja

demokracjadojrzałość narodu
48 Podstawowymi atrybutami tej filozofii [filozofii ducha narodowego] były „zjednoczone wspólnoty, wewnętrzne wartości demokracji i szacunek dla godności i wolności jednostki”. Obronę narodową uważano za całkowicie zależną od cnót i charakteru każdego obywatela:

Zbrojna obrona kraju jest podstawowym i istotnym zadaniem państwa. Mentalna obrona kraju zależy przede wszystkim nie od kraju, lecz od osoby, obywatela. Żaden rząd i żadne bataliony nie są w stanie obronić prawa i wolności, jeśli sam obywatel nie jest zdolny podejść do frontowych drzwi, by zobaczyć, co jest na zewnątrz.

państwoOrganizacja państwa oparta na cechach wszystkich jego obywateli.
55 Wartość Konfederacji Szwajcarskiej wśród demokracji światowych jest daleko większa, niż wynikałoby to z jej powierzchni i liczby ludności czy wielkości jej miast. Jest to kraina ciężkiej pracy i skromnych zwyczajów, sprawiedliwości, czystości i tolerancji, będąca kwintesencją zasady „Żyj i daj żyć innym”. Nie znajdzie się tam skrajnego bogactwa ani ubóstwa, nie ma miliarderów, nie ma nędzarzy. Szwajcaria60 W dodatku Rada Federalna 5 grudnia zakazała publikacji dezinformacji zagrażających Konfederacji, wyśmiewających zasady demokratyczne lub rozniecających nienawiść wobec jakiejkolwiek grupy ze względu na rasę, religię lub narodowosć. Zakaz ten upoważniał do uwięzienia każdego, kto próbowałby obalić konstytucyjny ustrój Konfederacji lub kantonów. państwo

Szwajcaria62 Swą siłą moralną, wyrażającą się w patriotyzmie, oraz siłą materialną, reprezentowanią przez armię. państwo

Szwajcaria70 By podążać do bitwy bez czekania na rozkazy dowódcy czy generała – sami ludzie po prostu wiedzieli co robić. zarządzanie

demokracja bezpośrednia71 W próbie dokonanej we wrześniu całe to wojsko zameldowało się na pozycjach w ciągu dwóch godzin od alarmu. Szwajcaria

państwo103 Hitler potrafił podbić większość Europy, blefując dla uzyskania zgody władz centralnych różnych krajów na kapitulację. W niektórych wypadkach, po niewielu spotkaniach i groźbach, poplecznicy Hitlera przekonywali przywódców politycznych różnych krajów do poddania się i wydania rozkazów swym siłom zbrojnym, by nie stawiały oporu. W innych wypadkach kapitulacja następowała po krótkiej walce, na którą armie nie były przygotowane. Nie było potrzeby nakazywania ludności, by nie stawiała oporu, gdyż w ogóle nie była uzbrojona.

W przeciweństwie do tego Szwajcaria miała słaby rząd centralny, a ponieważ była demokracją bezpośrednią, władza była zdecentralizowana. Podstawową komórką władzy był pojedynczy obywatel i rodzina. Następną była wieś lub miasto, wreszcie kanton, a na końcu Parlament Federalny. Władza była sprawowana od dołu do góry, nie z góry na dół.

Szwajcaria

państwo

team buildingTeam buildingo: chodzi o przywództwo sytuacyjne
106 Starcia powietrzne z Luftwaffe na obszarach nadgranicznych trwały nadal. Trzydzieści sześć niemieckich bombowców wtargnęło na szwajcarski obszar powietrzny 1 czerwca i zostało zaatakowanych nad jeziorem Neuchatel. Szwajcarskie Me-109 zestrzeliły dwa niemieckie bombowce He-111. Rozkazy znalezione w kokpitach zestrzelonych samolotów brzmiały: „Zachować ostrożność przelatując nad terytorium Szwajcarii”. Następnego dnia jeden z kilku He-111, nadlatujących z Genewa-Rolle, został zestrzelony przez myśliwiec szwajcarski koło Yverdon. Ani na jotę nie ustępować. Reguła korekty116 Demokracja szwajcarska została sama na kontynencie opanowanym przez dyktaturę. państwo

Szwajcaria147 Nazistowskie wiadomości ukazują się z dziwnymi drgawkami, co jest wynikiem usunięcia wszelkiego „hajlowania” na rynek szwajcarski. Niemcy wciąż nie mogą pojąć, dlaczego widownia szwajcarska wybucha gromkim śmiechem na widok Niemca, który z ponurą twarzą wyrzuca w powietrze ramię jak semafor kolejowy i pomrukującego „Heil Hitler!”. W jednym z kin musiano przerwać seans, by przywrócić spokój po ujęciu, w którym Hitler osobiście powiedział „Heil Hitler!” ! - dobry cytat

Szwajcaria191 Znacznie lepiej być gotowym zbyt wcześnie, niż zbyt późno. ! - dobry cytat229 Prawdziwa demokracja oznacza władzę od dołu do góry, nie z góry na dół. demokracja230 Historycznie wojny były inicjowane przez władców, którzy kazali zabijać zwykłym ludziom, nie mającym nic do siebie nawzajem. wojna