Wygenerowano:
23.11.2022
13:48:34

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Drogi do przyszłości

( Hawrylyshyn, Bohdan )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
59 Opisany stan powoduje, że stopień przetwarzania wiedzy teoretycznej i odkryć naukowych w nowe użyteczne produkty, procesy i procedury jest zdecydowanie niski. Kariery naukowe, chociaż związane z niższym wynagrodzeniem, są atrakcyjniejsze z punktu widzenia prestiżu społecznego, a nie narażają na ryzyko związane z działalnością prowadzącą do „komercyjnie” użytecznej innowacji. Sytuację pogarsza to że większość ludzi tego największego w świecie establishmentu naukowego pracuje w centralnych instytutach badawczych, z dala od frontu przemysłowego i rynkowego, a przecież powszechnie wiadomo, że większość użytecznych innowacji „rodzi się z potrzeby” i nie jest wcale efektem nagromadzenia wiedzy teoretycznej. Dlatego Związek Radziecki importuje wiele różnych technologii i tylko w mniejszym stopniu dotyczy to militariów, gdzie jasno określone cele rodzą konieczne innowacje techniczne. naukowcy

przedsiębiorcy