Wygenerowano:
21.03.2019
08:40:15

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Odkrycie naukowe

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Hipotezy powinny spełniać funkcję narzędzi do wykrywania nowych faktów, a nie stanowić cel sam w sobie. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:62

02.05.2016
Jest dziwny i intersujący fakt, że niektóre błędne hipotezy bywają bardzo produktywne. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:63

02.05.2016
Zasadniczą chyba cechą wytrawnego myślenia jest niewyciąganie pochopnych wniosków bez dostatecznych danych, do czego skłonny jest nowicjusz. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:70

02.05.2016
Pytanie “dlaczego?” jest pożyteczną podnietą dla wyobraźni w poszukiwaniu przyczyny lub celu. Pytanie „jak?” jest także pożyteczne, gdyż pobudza do rozważania mechanizmu procesów. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:78

03.05.2016
Jest ciekawe powiedzenie: w hipotezę nie wierzy nikt poza jej twórcą, lecz doświadczeniu wierzą wszyscy z wyjątkiem wykonawcy. Przeważnie wierzy się wynikom osiągniętym drogą doświadczenia, a jedynie sam eksperymentujący wie o możliwości różnych drobnych błędów w toku pracy. Z tego powodu odkrywca nowego zjawiska rzadko kiedy odnosi się do niego z taką pewnością jak inni. Z drugiej strony ludzie zwykle krytycznie odnoszą się do hipotezy, podczas gdy jej twórca utożsamia się z nią i przywiązuje się do niej. Dobrze jest pamiętać o tym krytykując czyjeś sugestie, gdyż wyrażając się lekceważąco o czyimś pomyśle możemy spowodować obrazę i zniechęcenie. Fakt, że hipoteza jest rzeczą tak bardzo osobistą , prowadzi do wniosku, iż uczony zwykle pracuje o wiele lepiej, gdy realizuje swe własne pomysły. Twórca hipotezy zyskuje osobiste zadowolenie i zaufanie, jeśli jego pomysł okaże się słuszny, nawet jeśli sam nad nim nie pracował. Człowiek pracujący nad cudza hipotezą porzuca ja po jednej lub dwu bezowocnych próbach, gdyż brak mu usilnego pragnienia potwierdzenia jej. Jest ono niezbędną silą popychającą do prób i do obmyśleń wszelkich możliwych sposobów zmieniania warunków eksperymentowania. Wiedząc o tym, taktowny kierownik naukowy stara się naprowadzić pracownika na jakiś kierunek pracy w ten sposób, by ten miał przeświadczenie, iż to była jego własna idea. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:63_2

03.05.2016
Fałszywe hipotezy utrzymują się nieraz przez długie lata i hamują postęp wiedzy. A oto przykłady: mniemanie, że każdy metal zawiera rtęć oraz teoria flogistonu. Według niej każda palna substancja zawiera składnik zwany flogistonem, który warunkuje spalanie. Mniemanie to przez długi czas hamowało postęp chemii i udaremniało zrozumienie takich zjawisk, jak spalanie, utlenianie, redukcja i tym podobne procesy. Dopiero Lavoisier w r. 1778 ostatecznie wykazał mylność tego mniemania, lecz wielcy angielscy uczeni Priestley, Watt i Cavendish trwali przy nim jeszcze przez pewien czas, a Priestley nie potwierdził nowego poglądu aż do swej śmierci w 1804 roku. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:67

03.05.2016
Dr E. L. Taylor powiedział że: Nowe i świeże skojarzenia łatwiej powstają z różnorodnych zasobów pamięci i doświadczenia niż ze zbioru wiadomości jednorodnych. Ci uczeni, którzy dokonali ważnych i oryginalnych osiągnieć, często wykazywali szerokie zainteresowania lub studiowali zagadnienia nie związane z ich specjalnością. Oryginalność często polega na wynajdywaniu poprzednio nie dostrzeżonych związków lub analogii pomiędzy dwoma, lub więcej zjawiskami czy poglądami. Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:71

03.05.2016
Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że im więcej wagi przykładał człowiek nauki do logiki, tym mniejsza była wartość jego rozumowania naukowego… Jednakże, szczęściem dla świata, wielcy ludzie nauki ignorowali tradycje logiki – F.C.S. Schiller

" It is not too much to say that the more deference men of science have paid to logic, the worse it has been for the scientific value of their reasoning. . . . Fortunately for the world, however, the great men of science have usually been kept in salutary ignorance of the logical tradition."

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:100

10.05.2016
Powolność i trudność, z jakimi ludzkość dokonuje odkryć wynika ze ślepoty w stosunku do najbardziej oczywistych faktów, jeśli trafiają one na ludzi nie przygotowanych na nie lub niechętnie do nich usposobionych… - Schiller

"The slowness and difficulty with which the human race makes discoveries and its blindness to the most obvious facts, if it happens to be unprepared or unwilling to see them, should suffice to show that there is something gravely wrong about the logician's account of discovery."

Sztuka badań naukowych Beveridge, William Ian Beardmore PZWL 213/63:100_2

11.05.2016