Wygenerowano:
21.03.2019
08:39:59

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

manipulacja

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Przy dużej bramie zawsze stoi dwóch wartowników. Jeden - żołnierz niemiecki, drugi - policjant z getta. Gra o życie Meras, Icchokas PIW 537/68:14

09.08.2010
Autor przemilcza lub zbywa półsłówkami nieistotne dla danego utworu fakty, wygasza zbędne światła i wycisza nieważne głosy, upraszcza marginesowe byty, oddala, zaciera lub przysłania drugorzędne kształty i struktury po to, by, działając też w przeciwną stronę – przez stopniowe pogłębianie ostrości na drodze do wybranego celu – skupić uwagę odbiorcy na określonej sprawie. Według łotra Wiśniewski-Snerg, Adam 9788374537155:137

16.02.2011
W czasie swej mowy obrończej Lachaud zwracał szczególną uwagę na jednego lub dwóch przysięgłych, których intuicyjnie uważał za duchowych przywódców całej ławy. Zazwyczaj udawało mu się przeciągnąć ich na swą stronę. Pewnego razu znajdował się wśród sędziów kupiec, przed którym na próżno przez trzy kwadranse roztaczał wytrwale najlepsze swe argumenty. Wtedy Lachaud nagle przerwał swe przemówienie i zwrócił się do przewodniczącego trybunału: „Panie prezydencie, proszę kazać opuścić zasłonę w oknie, gdyż słońce oślepia tego pana”. Kupiec ten uśmiechnął się i podziękował. Już był po stronie obrońcy. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:140_2

28.05.2012
Najważniejszą właściwością, jaką powinien posiadać kandydat, jest prestiż. […] Sam prestiż jednak nie zapewni kandydatowi powodzenia. Trzeba schlebiać próżności tłumu i pragnieniom wyborców, trzeba nadskakiwać każdemu wyborcy i nie żałować najbardziej fantastycznych obietnic; trzeba umieć grać na niskich instynktach, trzeba zawsze licytować się „w dawaniu” ze swymi przeciwnikami. Jeżeli wyborca jest robotnikiem, należy sączyć w jego duszę jad przeciw pracodawcy. Przeciwnika musi kandydat odzierać z czci i powtarzać, że jest on łotrem, a jego nieprawości są znane światu; ciągłe powtarzanie tych twierdzeń odniesie pożądany skutek. Fakty mające udowodnić te twierdzenia są zbyteczne. Le Bon. Psychologia tłumu. Bon, Gustave Le 9788375752205:143_2

28.05.2012