Wygenerowano:
21.03.2019
08:39:34

Przejdź do listy słów kluczowych
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

dzieci

Spis cytatów ze względu na słowo kluczowe

Treść Tytuł Autor(zy) Ident / Data wpisu
Po latach pracy i badań dziś mógłbym może lepiej niż kiedyś odpowiedzieć na pytania moich uczniów. Myślę o nich ze wzruszeniem i składam tu hołd wszystkim młodym i ciekawym umysłom. Należy zawsze uważnie słuchać rzekomo „naiwnych” pytań dzieci i zawsze trzeba się starać na nie odpowiedzieć. Ale jeśli pobudzą waszą ciekawość, mogą was zaprowadzić bardzo daleko, o wiele dalej, niż potrafilibyście sobie wyobrazić. Pod tym względem uczniowie często okazują się mistrzami i przewodnikami. Historia powszechna cyfr (komplet I i II tom) Ifrah, Georges 9788374140379:29

16.11.2009
Piaget opisał dwa aspekty dziecięcej teorii świata: animizm- skłonność do traktowania przedmiotów jako istot żywych i obdarzonych wolą, oraz artyficjalizm - przekonanie, że wszystko zostało zrobione przez kogoś i w jakimś celu. Kiedy zapytamy sześciolatka, z czego zrobione jest słońce, odpowie: "Z ognia". Ale w jaki sposób? "Dlatego, że tam jest ogień". Ale skąd on pochodzi? "Z nieba". W jaki sposób ogień znalazł się na niebie? "Zapalono go zapałką...". Dzieci przejawiają spontaniczną skłonność do animizmu, myśląc tak, jak gdyby natura działała celowo, a przypadek nie istniał. Kiedy dziecko mówi, że słońce podąża za nami, przypisuje mu celowość. Ale gdy zapytamy: "Co to jest widelec?", padnie odpowiedź: "Przyrząd do jedzenia" - odpowiedź na artyficjalizm rzeczy. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:26

26.01.2010
Uczą się przez bezpośrednie doświadczenie, autorytet, intuicję i logikę. Wszystko to prowadzi do zdroworozsądkowego, ale nie naukowego poglądu na świat. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:25_2

26.01.2010
Badania wykazały, że trzeba dziecko nauczyć niektórych podstawowych metod rozumowania, zanim pojmie ono naturę fizycznego świata. Wchodzi tu w grę pojęcie zmiennych w myśleniu o zaburzeniach przyczynowych, jak również konieczności zmiany owych zmiennych, jeśli skutki ich działania mają być właściwie porównane (rozważając porosty przykład równoważenia sił, taki jak funkcjonowanie wagi, bierze się pod uwagę cztery zmienne - dwa ciężary i dwie odległości od punktu oparcia). Trzeba objaśnić również pojęcie prawdopodobieństwa i współzależności, a także wszelkie abstrakcyjne modele, wyjaśniające na przykład budowę Układu Słonecznego czy zmiany pogody. Żadne z tych wyobrażeń nie jest naprawdę naturalne, kiedy natomiast staje się przedmiotem nauczania, przyczynia się znacznie do osiągania przez dzieci sukcesów w nauce. Nienaturalna natura nauki Wolpert, Lewis 83-85416-22-6:28

26.01.2010