Wygenerowano:
17.07.2019
17:26:21

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Cybernetyka a społeczeństwo

( Wiener, Norbert )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
9 Historyk nauki na próżno szuka jednej linii rozwoju. Praca Gibbsa, dobrze skrojona, była źle uszyta, toteż innym przypadło w udziale dokończenie tego, co rozpoczął. tworzenie

historia nauki11 Na skutek tego przełomu fizyka przestała rościć sobie pretensję do zajmowania się tym, co się na pewno zdarzy, a zajmuje się tym, co się zdarzy z ogromnym prawdopodobieństwem. Na początku w pracy Gibbsa ta postawa nakładała się na substrat newtonowski, gdzie elementami, których prawdopodobieństwo stanowiło przedmiot badania, były układy stosujące się do wszystkich praw fizyki Newtona. Teoria Gibbsa była w zasadzie nowa, lecz zmiany jakie początkowo wprowadzała nie wykraczały poza świat pojęć Newtona. Od tego czasu sztywny substrat newtonowski w fizyce został odrzucony lub zmodyfikowany, i gibbsowska zasada możliwości tkwi obecnie u podstaw fizyki bez żadnych ornamentów. Zapewne, ostatnie słowo w tej sprawie nie zostało jeszcze powiedziane. Enstein, w pewnych okresach także i De Broglie nie przestawali twierdzić, że sztywny deterministyczny świat jest bardziej do przyjęcia niż świat zbudowany na zasadzie prawdopodobieństwa. Lecz ci wielcy uczeni tylko osłaniają odwrót przed przeważającymi siłami młodego pokolenia. prawdopodobieństwospojrzenie probabilistyczne
17 Przy kierowaniu i komunikowaniu się musimy stale zwalczać wykazaną przez Gibbsa skłonnośc entropii do zwiekszania się, czyli skłonność natury do psucia tego, co zorganizowane, i do niszczenia tego, co posiada jakiś sens. zaburzenie

natura rzeczy36 System nerwowy podejmuje decyzje w oparciu o decyzje podjęte w przeszłości. nadążność

emocjeEmocje - są to decyzje (lub schematy decyzyjne) zapisane w naszych projektach genetycznych. Decyzje (schematy decyzyjne) zapisane w genach naszych przodków, które przyczyniły się do ich sukcesu reprodukcyjnego.
38 jak wyjaśnił von Neumann w swej Theory of Games, ma to na celu nie tylko wygranie dzieki bluffowi, lecz takze przeszkodzenie przeciwnikowi w osiagnieciu wygranej na zasadzie wzbudzenia w nim pewnosci, ze my sami nie bluffujemy. taktyka von Neumanna53 Cała koncepcja pozornie celowego organizmu mechanicznego, bilogicznego bądź społecznego, przypomina raczej strzałę unoszoną prądem czasu w określonym kierunku, niż odcinek prostej, który przebiega równie dobrze w jedną, jak w drugą stronę, zależnie od naszego uznania. dążność