Wygenerowano:
17.07.2019
17:26:32

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Państwo - nasz wróg

( Nock Albert J. )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
System rządzenia wywodzi się z podboju i konfiskaty a nie powszechnego porozumienia i akceptacji społecznej. Typowe Instrumenty Rządzenia