Wygenerowano:
17.07.2019
17:26:30

Przejdź do spisu książek
Wygenerowano programem:
Q-Księgozbiór 3000

Nowaja chronołogija katastrofy

( Sołonin, Mark )

Spis cytatów dla wybranej książki

Strona Treść cytatu Słowa kluczowe / uwagi
36 Ogromne terytorium i wysokie dochody ludzi... USAA powinno być: Ogromne terytorium i niezwykle wydajna praca ludzi...
52 Nawet wysoki poziom opanowania nauk podstawowych nie pozwala na określenie, wyliczenie, a nawet zgadnięcie wielu zjawisk i procesów, takich na przykład, jak: stabilność, sterowalność, drgania aeroelastyczne... !

Fizyka Życia

dążnośćI moja parafraza: Nawet wysoki poziom tradycyjnego wykształcenia nie pozwala ludziom na zrozumienie wielu zjawisk i procesów społecznych, takich na przykład, jak: stabilność, dążność, charakterystyki działań określonych grup społecznych, samowzbudność konfliktów...